Στις 14 Μαρτίου εορτάζεται φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού η οποία μάλιστα συμπληρώνει 14 χρόνια από τη δημιουργία της. Σκοπός της φετινής εκστρατείας είναι η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της ιατρικής κοινότητας, των αρμόδιων αρχών και του κοινού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεφρικής νόσου και την προαγωγή της υγείας των νεφρών. Με σύνθημα την φράση «Υγιείς νεφροί για όλους σε όλο τον κόσμο», η φετινή καμπάνια αναδεικνύει την σημασία της νεφρικής νόσου αλλά και των ανισοτήτων στην υγεία.

Η νεφρική νόσος προσβάλλει περισσότερους από 850 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και είναι η 11η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, με 2,4 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, καθιστώντας την 6η από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αιτίες θανάτου. Η οξεία νεφρική βλάβη που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη χρόνιας νεφρικής νόσου, προσβάλει πάνω από 13 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και το 85% αυτών των περιπτώσεων βρίσκονται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Υπολογίζεται ότι 1.7 εκατομμύρια άτομα χάνουν την ζωή τους ετησίως εξαιτίας της οξείας νεφρικής βλάβης. Επιπλέον, η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) και η οξεία νεφρική βλάβη συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από άλλες ασθένειες και παράγοντες κινδύνου, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η παχυσαρκία, καθώς και λοιμώξεις όπως ο HIV, η ελονοσία, η φυματίωση και η ηπατίτιδα.

Η ΧΝΝ και η οξεία νεφρική βλάβη προκύπτουν συχνά από τις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες γεννιούνται, μεγαλώνουν, ζουν, και εργάζονται οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, των φυλετικών διακρίσεων, της έλλειψης εκπαίδευσης, των κινδύνων στον χώρο εργασίας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μεταξύ άλλων. Η μεταμόσχευση αποτελεί την καλύτερη θεραπευτική επιλογή για τη ΧΝΝ από πλευράς κόστους-αποτελέσματος. Ωστόσο, το κόστος παραμένει υψηλό, απαιτείται εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, διαθεσιμότητα οργάνων-μοσχευμάτων και δεν μπορεί να γίνει χωρίς την υποστήριξη αιμοκάθαρσης. Επιπλέον, σε πολλές χώρες, οι θεραπείες είναι συχνά οικονομικά ασύμφορες, υπάρχει έλλειψη υποδομών και εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας.

Η ανησυχητική αύξηση της νόσου σε παγκόσμιο επίπεδο καθιστά επιτακτική την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της καμπάνιας είναι να καλέσει όλους να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ανά χώρα για την βελτίωση της υγείας των νεφρών:

• Υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής (πρόσβαση σε καθαρό νερό, άσκηση, υγιεινή διατροφή, έλεγχο του καπνίσματος). Πολλοί τύποι νεφρικών νόσων μπορούν να προληφθούν, να καθυστερήσουν ή / και να παραμείνουν υπό έλεγχο όταν υπάρχουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης.

• Να καταστήσουν τις εξετάσεις για τις νεφροπάθειες πρωταρχική παρέμβαση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (π.χ. εξετάσεις ούρων και αίματος). Η ανίχνευση ατόμων υψηλού κινδύνου και η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι οικονομικά αποδοτική για την πρόληψη ή την καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου στο τελικό στάδιο.

• Να βεβαιωθούν ότι οι ασθενείς με νεφρική νόσο λαμβάνουν τις βασικές υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται (π.χ. έλεγχος αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης, βασικά φάρμακα) ώστε να επιβραδύνεται η εξέλιξη της νόσου χωρίς να υποφέρουν από οικονομικές δυσκολίες.

• Να υπάρχουν διαφανείς πολιτικές που να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. αιμοκάθαρση και μεταμόσχευση) και χρηματοοικονομική ενίσχυση (π.χ. επιδοτήσεις) καθώς ολοένα και περισσότεροι πόροι καθίστανται διαθέσιμοι. Η άρση των κοινωνικοοικονομικών φραγμών και η αύξηση της πρόσβασης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξασφάλιση ισότιμης και ποιοτικής φροντίδας των νεφρών όλων των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βιβλιογραφία

http://www.worldkidneyday.org