Αιμοκάθαρση

On line Αιμοδιαδιήθηση - Επειδή θέλουμε οι ασθενείς μας να ζουν περισσότερο και ποιοτικότερα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟN LINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗ

Η Οn line Αιμοδιαδιήθηση είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως ασφαλέστερη, πιο άνετη αλλά και πιο αποτελεσματική εναλλακτική μέθοδος αιμοκάθαρσης, συγκριτικά με τη συμβατική.

On line Αιμοδιαδιηθηση:

Σχετικά με την Αιμοδιαδιήθηση

Η Αιμοδιαδιήθηση είναι μια τεχνική υποκατάστασης της λειτουργίας των νεφρών, η οποία συνδυάζει δύο αρχές, τη διάχυση και τη συναπαγωγή. Η διαδικασία της συναπαγωγής βασίζεται στην υπερδιήθηση μεγάλων ποσοτήτων πλάσματος διαμέσου της μεμβράνης. Αυτό επιτρέπει την αποτελεσματική απομάκρυνση διαλυμένων ουσιών μεγαλύτερου μοριακού βάρους μέσω της συναπαγωγής, γεγονός που συμβαίνει ταυτόχρονα με τη διάχυση των μικρών μορίων.

Για να διατηρηθεί η ισορροπία των υγρών, είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί ο επιπλέον όγκος της υπερδιήθησης, ιδανικότερα μετά το φίλτρο της αιμοκάθαρσης, η επονομαζόμενη αιμοδιαδιήθηση μετά αραίωσης.

Ο όγκος μετράει / Η σπουδαιότητα του όγκου

Πρόσφατες δημοσιεύσεις έχουν δείξει ότι απαιτείται μεγάλος όγκος συναπαγωγής στη θεραπεία με έγχυση υγρών μετά το φίλτρο, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της HDF θεραπείας. Η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων υγρού υποκατάστασης δεν αποτελεί πλέον πρόκληση. Σήμερα, η μεγιστοποίηση του όγκου υποκατάστασης για κάθε ασθενή απαιτεί μία νέα θεραπευτική προσέγγιση- την On line Αιμοδιαδιήθηση.

Η Οn line Αιμοδιαδιήθηση με τις πολυάριθμες θετικές επιδράσεις της στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, οι οποίοι σχετίζονται με την αιμοκάθαρση, θεωρείται ως η πιό αποτελεσματική μέθοδος αιμοκάθαρσης, η οποία πλησιάζει το "προφίλ" ενός υγιή νεφρού.

Επιτυγχάνοντας υψηλούς όγκους υποκατάστασης, η θεραπεία με Οnline Αιμοδιαδιήθηση είναι αποτελεσματικότερη στην απομάκρυνση ουσιών μέσου μοριακού βάρους, βελτιώνει τα αποτελέσματα της αιμοκάθαρσης και έχει ευεργετική επίδραση στους κύριους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου:

 • Β2 μικροσφαιρίνη του ορού και επίπεδα φωσφόρου
 • Φλεγμονώδους Αντίδρασης
 • Αιμοδυναμική σταθερότητα κατά την διάρκεια της αιμοκάθαρσης
 • Έλεγχος αναιμίας

Αυτοί οι παράγοντες συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής αλλά και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των ασθενών.

Μειωμένος κίνδυνος θνησιμότητας

Με βάση τα αποτελέσματα Καταλανικής μελέτης που αφορά την αιμοδιαδιήθηση με υψηλούς όγκους υποκατάστασης, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση 30% στη θνησιμότητα των ασθενών ανεξαρτήτως αιτίου, που υποβάλλονταν σε Online Αιμοδιαδιήθηση. Όσον αφορά την εκτίμηση του αριθμού των ασθενών που έπρεπε να συμπεριληφθούν στην θεραπεία, φάνηκε ότι για να αποφευχθεί ένας θάνατος ετησίως, έπρεπε οκτώ ασθενείς να αλλάξουν από την κλασσική αιμοκάθαρση με φίλτρο υψηλής διαπερατότητας σε On line Αιμοδιαδιήθηση.

30% Χαμηλότερος κίνδυνος θνησιμότητας από οποιαδήποτε αιτία.
33% Χαμηλότερος κίνδυνος καρδιαγγειακής θνησιμότητας .
55% Χαμηλότερος κίνδυνος
θνησιμότητας λόγω κάποιας λοίμωξης.
28% Χαμηλότερος κίνδυνος καρδιαγγειακής θνησιμότητας .
22% Χαμηλότερος κίνδυνος θνησιμότητας λόγω κάποιας λοίμωξης.

Απολαύστε προηγμένη θεραπεία αιμοδιαδιήθησης και τις ευεργετικές επιδράσεις της με φόντο ένα αξέχαστο Μεσογειακό τοπίο.

Μην χάσετε αυτή την υπέροχη θεραπευτική εμπειρία.

Εγκαταστασεις

Υπολογισμός GFR

Υπολογίστε τον ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR)

GFR= {{ gfr }} ml/min

Στο 1ο στάδιο, η ΧΝΝ διαγιγνώσκεται όταν ένα άτομο έχει νεφρική βλάβη και αυξημένο κίνδυνο για ΧΝΝ με φυσιολογικό ή υψηλό GFR. Στο 1ο στάδιο, υπάρχουν συχνά λίγα έως και καθόλου συμπτώματα. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει υγιεινή διατροφή, ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και καλό έλεγχο της γλυκόζης σε άτομα με διαβήτη.

Στο 2ο στάδιο, ο GFR μειώνεται ελαφρά μεταξύ 60-89, υποδεικνύοντας ότι το άτομο έχει βλάβη στο νεφρά και ήπια απώλεια νεφρικής λειτουργίας. Παρόμοια με το 1ο στάδιο της XNN, η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και η αντιμετώπιση του διαβήτη είναι βασικοί τρόποι επιβράδυνσης της εξέλιξης της ΧΝΝ.

Οι ενδείξεις νεφρικής προσβολής που προαναφέρθηκαν περιλαμβάνουν:

Υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα κρεατινίνης ή ουρίας στο αίμα, αίμα ή πρωτεΐνη στα ούρα, ενδείξεις νεφρικής βλάβης στην μαγνητική ή και αξονική τομογραφία, στο υπερηχογράφημα ή σε ενδοφλέβια πυελογραφία, καθώς και το οικογενειακό ιστορικό πολυκυστικής νεφρικής νόσου (PKD).

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΧΝΝ πρέπει να περιλαμβάνει: -Τακτικούς ελέγχους για πρωτεΐνη στα ούρα και πραγματοποίηση εξέτασης ορού κρεατινίνης ορού για τη μέτρηση του GFR, που υποδεικνύουν εάν η νεφρική βλάβη εξελίσσεται. -Tην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής που μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νεφροπάθειας. -Tον περιορισμό της πρόσληψης τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και νάτριο. -Tην προετοιμασία τροφίμων με λιγότερο αλάτι ή συστατικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. -Διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους. -Διατήρηση της αρτηριακής σας πίεσης σε υγιές επίπεδο (125/75 για όσους πάσχουν από διαβήτη, και 130/85 για όσους δεν πάσχουν από διαβήτη και πρωτεϊνουρία). -Έλεγχο του επιπέδου σακχάρου ή του διαβήτη σας.

Διάγνωση

Ένα άτομο με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) σταδίου 3 έχει μέτρια νεφρική βλάβη. Αυτό το στάδιο χωρίζεται σε δύο: μια μείωση στο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR), όπου για το Στάδιο 3Α είναι 45-59 mL / min, και μια μείωση στο GFR για το Στάδιο 3Β που είναι 30-44 mL / min.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που ενδέχεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στο στάδιο 3 είναι: κόπωση και ενδεχομένως κατακράτηση υγρών και οίδημα των άκρων, μεταβολές στην χροιά (αφρώδες, σκούρο πορτοκάλι, καφεοειδές ή κόκκινο εάν περιέχει αίμα), και την ποσότητα των ούρων (εάν είναι λιγότερη ή περισσότερη από το φυσιολογικό).

Θεραπεία

Στο 3ο στάδιο ένας ασθενής θα πρέπει να συμβουλευτεί έναν νεφρολόγο (έναν ιατρό που ειδικεύεται στη θεραπεία της νεφροπάθειας).

Ο ασθενής που πάσχει από ΧΝΝ 3ου σταδίου μπορεί επίσης να απευθυνθεί και σε διαιτολόγο. Για το 3ο στάδιο της ΧΝΝ, μια υγιεινή διατροφή μπορεί να αποτελείται από: -Κατανάλωση τροφών υψηλής ποιότητας πρωτεϊνών και καλίου (εάν τα επίπεδα στο αίμα είναι πάνω από το φυσιολογικό). -Κατανάλωση ορισμένων σπόρων, φρούτων και λαχανικών (εάν το κάλιο και ο φώσφορος είναι σε φυσιολογικά επίπεδα). -Περιορισμό του φωσφόρου για να παραμείνουν φυσιολογικά τα επίπεδα της PTH, να προληφθούν οι οστικές νόσοι και ακόμη για να διατηρηθεί η υπάρχουσα λειτουργία των νεφρών. -Μείωση του νατρίου για άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση ή κατακράτηση υγρών, αποφεύγοντας επεξεργασμένα και προσυσκευασμένα τρόφιμα. -Περιορισμό του ασβεστίου εάν τα επίπεδα στο αίμα είναι πολύ υψηλά.

Πολλοί άνθρωποι που εμφανίζουν ΧΝΝ έχουν διαβήτη ή υψηλή αρτηριακή πίεση. Διατηρώντας το επίπεδο γλυκόζης υπό έλεγχο καθώς και μια φυσιολογική αρτηριακή πίεση, συντελεί στην διατήρηση της καλής λειτουργίας των νεφρών.

Δεν υπάρχει θεραπεία για την νεφρική νόσο, αλλά είναι εφικτό να καθυστερήσει η εξέλιξη της ή τουλάχιστον να επιβραδυνθεί η βλάβη. Σε πολλές περιπτώσεις, η σωστή θεραπεία και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας του ατόμου και των νεφρών του.

Διάγνωση

Όταν η ΧΝΝ έχει προχωρήσει στο 4ο Στάδιο, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η προετοιμασία για αιμοκάθαρση. Εάν ο GFR πέσει κάτω από 30, οι ασθενείς πρέπει να παραπέμπονται σε εξειδικευμένο ιατρό (νεφρολόγο) και να συζητούν για τα ενδεχόμενα θεραπείας. Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν επιπλοκές, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, αναιμία, και καρδιαγγειακές παθήσεις.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, κατακράτηση υγρών, οίδημα των άκρων και δυσκολία στην αναπνοή, πόνο στην πλάτη, μεταβολές στην χροιά (αφρώδες λόγω παρουσίας πρωτεϊνης, σκούρο πορτοκάλι, καφεοειδές ή κόκκινο εάν περιέχει αίμα), και την ποσότητα των ούρων, προβλήματα ύπνου λόγω μυϊκών κραμπών ή κουρασμένων ποδιών.

Ναυτία και / ή έμετος, μεταβολές στη γεύση, μεταλλική γεύση στο στόμα, κακή αναπνοή λόγω συσσώρευσης ουρίας στο αίμα, απώλεια της όρεξης και δυσκολία στην συγκέντρωση (προβλήματα όπως δυσκολία εστίασης στην ανάγνωση της εφημερίδας μπορεί να συμβεί), καθώς και νευρoλογικά προβλήματα όπως μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα των ποδιών ή των χεριών αποτελούν συμπτώματα της ΧΝΝ.

Θεραπεία

Στο στάδιο 4, η επίσκεψη σε έναν νεφρολόγο (έναν γιατρό που ειδικεύεται στη θεραπεία της νεφροπάθειας) είναι απαραίτητη. Οι ασθενείς με ΧΝΝ 4ου σταδίου που θα χρειαστούν θεραπεία, ενημερώνονται για τις επιλογές τους, όπως:

 • 1) Αιμοκάθαρση (ΗD)
 • 2) Περιτοναϊκή κάθαρση (PD)
 • 3) Μεταμόσχευση νεφρού

Για το στάδιο 4 ΧΝΝ, μια υγιεινή διατροφή είναι πιθανό να αποτελείται από: -Μείωση της κατανάλωσης πρωτεΐνης ώστε να μειωθεί η συσσώρευση πρωτεϊνικών αποβλήτων, κατανάλωση ορισμένων σπόρων, φρούτων και λαχανικών (κάλιο και φώσφορος είναι σε κανονικά επίπεδα). -Περιορισμό του φωσφόρου που βοηθά ώστε τα επίπεδα της ΡΤΗ να παραμένουν φυσιολογικά, αποτρέπουν την ασθένεια των οστών και διατηρούν ακόμη και την υπάρχουσα νεφρική λειτουργία. -Περιορισμό του καλίου εάν τα επίπεδα του αίματος είναι υψηλότερα από τα φυσιολογικά. -Μείωση της κατανάλωσης ασβεστίου. -Ελάττωση των υδατανθράκων για όσους πάσχουν από διαβήτη.

Συνιστάται οι ασθενείς στο στάδιο 4 να διατηρούν την αρτηριακή τους πίεση σε υγιές επίπεδο και οι ασθενείς με διαβήτη να διατηρούν το επίπεδο γλυκόζης υπό έλεγχο. Η λήψη όλων των φαρμάκων σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μπορεί να συμβάλει στην διατήρηση της λειτουργίας των νεφρών.

Διάγνωση

Ένα άτομο με ΧΝΝ στο 5ο Στάδιο έχει νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD) με GFR μικρότερο από 15 ml / min. Τα άτομα με ΧΝΝ 5ου Σταδίου θα πρέπει να ξεκινήσουν την υποκατάσταση της νεφρικής τους λειτουργίας με αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση και να προετοιμαστούν για μεταμόσχευση νεφρού.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στο στάδιο 5 της ΧΝΝ περιλαμβάνουν: απώλεια της όρεξης, ναυτία ή έμετο, πονοκεφάλους, αίσθημα κόπωσης, αδυναμία συγκέντρωσης, φαγούρα, ελάχιστα ή καθόλου ούρα, πρήξιμο ειδικά γύρω από τα μάτια και τους αστραγάλους, μυϊκές κράμπες, αλλαγές στο χρώμα του δέρματος και δυσοσμία στόματος. Επειδή οι νεφροί δεν είναι πλέον σε θέση να απομακρύνουν τις άχρηστες ουσίες και τα επιπλέον υγρά από το σώμα, οι τοξίνες συσσωρεύονται στο αίμα, προκαλώντας μια γενική κακή αίσθηση. Οι νεφροί επίσης δεν είναι πλέον σε θέση να εκτελέσουν και άλλες λειτουργίες, όπως την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, την παραγωγή της ορμόνης ερυθροποιητίνη που βοηθά στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και την ενεργοποίηση της βιταμίνης D.

Θεραπεία

Εάν διαγνωσθείτε με ΧΝΝ σταδίου 5, θα χρειαστεί να συμβουλευθεί έναν νεφρολόγο άμεσα (γιατρό που ειδικεύεται στην νεφρική νόσο, αιμοκάθαρση και μεταμόσχευση νεφρών). Ο γιατρός θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποια θεραπεία είναι καλύτερη για εσάς (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση (PD) ή μεταμόσχευση νεφρού) - και θα σας καθοδηγήσει για τη δημιουργία αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι αιμοκάθαρσης για άτομα με νεφροπάθεια σταδίου 5.

 • 1) Η αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό (HD): Ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης μέσω μιας τεχνητής μεμβράνης που ονομάζεται φίλτρο χρησιμοποιείται για να καθαρίσει τις τοξίνες και να αφαιρέσει τα επιπλέον υγρά που οι νεφροί πλέον αδυνατούν να αποβάλουν. Το αίμα επιστρέφει στο σώμα φιλτραρισμένο.
 • 2. Περιτοναϊκή κάθαρση (PD): Σε αντίθεση με την αιμοκάθαρση, η περιτοναϊκή είναι μια θεραπεία χωρίς βελόνες και δεν απαιτείται νοσηλευτής για να βοηθήσει κατά την διάρκεια της θεραπείας. Η περιτοναϊκή μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας.
 • 3) Η μεταμόσχευση νεφρού που αποτελεί τη μόνη θεραπεία της νεφρικής νόσου σε τελικό στάδιο.

Μόλις ξεκινήσετε την αιμοκάθαρση, θα χρειαστεί να κάνετε αλλαγές στην διατροφή σας και στην κατανάλωση υγρών. Η διατροφή σας είναι ένα μεγάλο μέρος της θεραπείας σας, έτσι θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν διαιτολόγο που θα σας δώσει χρήσιμες συμβουλές.

Σε ποιο στάδιο είμαι;

Η χρόνια νεφρική νόσος διακρίνεται σε πέντε στάδια. Ο εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) επιτρέπει στους νεφρολόγους να εκτιμήσουν το στάδιο της νεφρικής ανεπάρκειας. Ο υπολογισμός του επιπέδου του GFR πραγματοποιείται με μια απλή εξέταση αίματος.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα του GFR σας

Ο φυσιολογικός ρυθμός διήθησης GFR για υγιείς νεφρούς είναι περίπου 100, καταδεικνύοντας ότι οι νεφροί εργάζονται στο 100%. Η λειτουργία των νεφρών εξακολουθεί να θεωρείται φυσιολογική εάν η τιμή του GFR είναι 90 ή μεγαλύτερη.

Στο 1ο στάδιο, η ΧΝΝ διαγιγνώσκεται όταν ένα άτομο έχει νεφρική βλάβη και αυξημένο κίνδυνο για ΧΝΝ με φυσιολογικό ή υψηλό GFR. Στο 1ο στάδιο, υπάρχουν συχνά λίγα έως και καθόλου συμπτώματα. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει υγιεινή διατροφή, ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και καλό έλεγχο της γλυκόζης σε άτομα με διαβήτη.

Στο 2ο στάδιο, ο GFR μειώνεται ελαφρά μεταξύ 60-89, υποδεικνύοντας ότι το άτομο έχει βλάβη στο νεφρά και ήπια απώλεια νεφρικής λειτουργίας. Παρόμοια με το 1ο στάδιο της XNN, η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και η αντιμετώπιση του διαβήτη είναι βασικοί τρόποι επιβράδυνσης της εξέλιξης της ΧΝΝ.

Οι ενδείξεις νεφρικής προσβολής που προαναφέρθηκαν περιλαμβάνουν:

Υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα κρεατινίνης ή ουρίας στο αίμα, αίμα ή πρωτεΐνη στα ούρα, ενδείξεις νεφρικής βλάβης στην μαγνητική ή και αξονική τομογραφία, στο υπερηχογράφημα ή σε ενδοφλέβια πυελογραφία, καθώς και το οικογενειακό ιστορικό πολυκυστικής νεφρικής νόσου (PKD).

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΧΝΝ πρέπει να περιλαμβάνει: -Τακτικούς ελέγχους για πρωτεΐνη στα ούρα και πραγματοποίηση εξέτασης ορού κρεατινίνης ορού για τη μέτρηση του GFR, που υποδεικνύουν εάν η νεφρική βλάβη εξελίσσεται. -Tην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής που μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νεφροπάθειας. -Tον περιορισμό της πρόσληψης τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και νάτριο. -Tην προετοιμασία τροφίμων με λιγότερο αλάτι ή συστατικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. -Διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους. -Διατήρηση της αρτηριακής σας πίεσης σε υγιές επίπεδο (125/75 για όσους πάσχουν από διαβήτη, και 130/85 για όσους δεν πάσχουν από διαβήτη και πρωτεϊνουρία). -Έλεγχο του επιπέδου σακχάρου ή του διαβήτη σας.

Διάγνωση

Ένα άτομο με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) σταδίου 3 έχει μέτρια νεφρική βλάβη. Αυτό το στάδιο χωρίζεται σε δύο: μια μείωση στο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR), όπου για το Στάδιο 3Α είναι 45-59 mL / min, και μια μείωση στο GFR για το Στάδιο 3Β που είναι 30-44 mL / min.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που ενδέχεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στο στάδιο 3 είναι: κόπωση και ενδεχομένως κατακράτηση υγρών και οίδημα των άκρων, μεταβολές στην χροιά (αφρώδες, σκούρο πορτοκάλι, καφεοειδές ή κόκκινο εάν περιέχει αίμα), και την ποσότητα των ούρων (εάν είναι λιγότερη ή περισσότερη από το φυσιολογικό).

Θεραπεία

Στο 3ο στάδιο ένας ασθενής θα πρέπει να συμβουλευτεί έναν νεφρολόγο (έναν ιατρό που ειδικεύεται στη θεραπεία της νεφροπάθειας).

Ο ασθενής που πάσχει από ΧΝΝ 3ου σταδίου μπορεί επίσης να απευθυνθεί και σε διαιτολόγο. Για το 3ο στάδιο της ΧΝΝ, μια υγιεινή διατροφή μπορεί να αποτελείται από: -Κατανάλωση τροφών υψηλής ποιότητας πρωτεϊνών και καλίου (εάν τα επίπεδα στο αίμα είναι πάνω από το φυσιολογικό). -Κατανάλωση ορισμένων σπόρων, φρούτων και λαχανικών (εάν το κάλιο και ο φώσφορος είναι σε φυσιολογικά επίπεδα). -Περιορισμό του φωσφόρου για να παραμείνουν φυσιολογικά τα επίπεδα της PTH, να προληφθούν οι οστικές νόσοι και ακόμη για να διατηρηθεί η υπάρχουσα λειτουργία των νεφρών. -Μείωση του νατρίου για άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση ή κατακράτηση υγρών, αποφεύγοντας επεξεργασμένα και προσυσκευασμένα τρόφιμα. -Περιορισμό του ασβεστίου εάν τα επίπεδα στο αίμα είναι πολύ υψηλά.

Πολλοί άνθρωποι που εμφανίζουν ΧΝΝ έχουν διαβήτη ή υψηλή αρτηριακή πίεση. Διατηρώντας το επίπεδο γλυκόζης υπό έλεγχο καθώς και μια φυσιολογική αρτηριακή πίεση, συντελεί στην διατήρηση της καλής λειτουργίας των νεφρών.

Δεν υπάρχει θεραπεία για την νεφρική νόσο, αλλά είναι εφικτό να καθυστερήσει η εξέλιξη της ή τουλάχιστον να επιβραδυνθεί η βλάβη. Σε πολλές περιπτώσεις, η σωστή θεραπεία και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας του ατόμου και των νεφρών του.

Διάγνωση

Όταν η ΧΝΝ έχει προχωρήσει στο 4ο Στάδιο, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η προετοιμασία για αιμοκάθαρση. Εάν ο GFR πέσει κάτω από 30, οι ασθενείς πρέπει να παραπέμπονται σε εξειδικευμένο ιατρό (νεφρολόγο) και να συζητούν για τα ενδεχόμενα θεραπείας. Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν επιπλοκές, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, αναιμία, και καρδιαγγειακές παθήσεις.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, κατακράτηση υγρών, οίδημα των άκρων και δυσκολία στην αναπνοή, πόνο στην πλάτη, μεταβολές στην χροιά (αφρώδες λόγω παρουσίας πρωτεϊνης, σκούρο πορτοκάλι, καφεοειδές ή κόκκινο εάν περιέχει αίμα), και την ποσότητα των ούρων, προβλήματα ύπνου λόγω μυϊκών κραμπών ή κουρασμένων ποδιών.

Ναυτία και / ή έμετος, μεταβολές στη γεύση, μεταλλική γεύση στο στόμα, κακή αναπνοή λόγω συσσώρευσης ουρίας στο αίμα, απώλεια της όρεξης και δυσκολία στην συγκέντρωση (προβλήματα όπως δυσκολία εστίασης στην ανάγνωση της εφημερίδας μπορεί να συμβεί), καθώς και νευρoλογικά προβλήματα όπως μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα των ποδιών ή των χεριών αποτελούν συμπτώματα της ΧΝΝ.

Θεραπεία

Στο στάδιο 4, η επίσκεψη σε έναν νεφρολόγο (έναν γιατρό που ειδικεύεται στη θεραπεία της νεφροπάθειας) είναι απαραίτητη. Οι ασθενείς με ΧΝΝ 4ου σταδίου που θα χρειαστούν θεραπεία, ενημερώνονται για τις επιλογές τους, όπως:

 • 1) Αιμοκάθαρση (ΗD)
 • 2) Περιτοναϊκή κάθαρση (PD)
 • 3) Μεταμόσχευση νεφρού

Για το στάδιο 4 ΧΝΝ, μια υγιεινή διατροφή είναι πιθανό να αποτελείται από: -Μείωση της κατανάλωσης πρωτεΐνης ώστε να μειωθεί η συσσώρευση πρωτεϊνικών αποβλήτων, κατανάλωση ορισμένων σπόρων, φρούτων και λαχανικών (κάλιο και φώσφορος είναι σε κανονικά επίπεδα). -Περιορισμό του φωσφόρου που βοηθά ώστε τα επίπεδα της ΡΤΗ να παραμένουν φυσιολογικά, αποτρέπουν την ασθένεια των οστών και διατηρούν ακόμη και την υπάρχουσα νεφρική λειτουργία. -Περιορισμό του καλίου εάν τα επίπεδα του αίματος είναι υψηλότερα από τα φυσιολογικά. -Μείωση της κατανάλωσης ασβεστίου. -Ελάττωση των υδατανθράκων για όσους πάσχουν από διαβήτη.

Συνιστάται οι ασθενείς στο στάδιο 4 να διατηρούν την αρτηριακή τους πίεση σε υγιές επίπεδο και οι ασθενείς με διαβήτη να διατηρούν το επίπεδο γλυκόζης υπό έλεγχο. Η λήψη όλων των φαρμάκων σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μπορεί να συμβάλει στην διατήρηση της λειτουργίας των νεφρών.

Διάγνωση

Ένα άτομο με ΧΝΝ στο 5ο Στάδιο έχει νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD) με GFR μικρότερο από 15 ml / min. Τα άτομα με ΧΝΝ 5ου Σταδίου θα πρέπει να ξεκινήσουν την υποκατάσταση της νεφρικής τους λειτουργίας με αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση και να προετοιμαστούν για μεταμόσχευση νεφρού.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στο στάδιο 5 της ΧΝΝ περιλαμβάνουν: απώλεια της όρεξης, ναυτία ή έμετο, πονοκεφάλους, αίσθημα κόπωσης, αδυναμία συγκέντρωσης, φαγούρα, ελάχιστα ή καθόλου ούρα, πρήξιμο ειδικά γύρω από τα μάτια και τους αστραγάλους, μυϊκές κράμπες, αλλαγές στο χρώμα του δέρματος και δυσοσμία στόματος. Επειδή οι νεφροί δεν είναι πλέον σε θέση να απομακρύνουν τις άχρηστες ουσίες και τα επιπλέον υγρά από το σώμα, οι τοξίνες συσσωρεύονται στο αίμα, προκαλώντας μια γενική κακή αίσθηση. Οι νεφροί επίσης δεν είναι πλέον σε θέση να εκτελέσουν και άλλες λειτουργίες, όπως την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, την παραγωγή της ορμόνης ερυθροποιητίνη που βοηθά στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και την ενεργοποίηση της βιταμίνης D.

Θεραπεία

Εάν διαγνωσθείτε με ΧΝΝ σταδίου 5, θα χρειαστεί να συμβουλευθεί έναν νεφρολόγο άμεσα (γιατρό που ειδικεύεται στην νεφρική νόσο, αιμοκάθαρση και μεταμόσχευση νεφρών). Ο γιατρός θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποια θεραπεία είναι καλύτερη για εσάς (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση (PD) ή μεταμόσχευση νεφρού) - και θα σας καθοδηγήσει για τη δημιουργία αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι αιμοκάθαρσης για άτομα με νεφροπάθεια σταδίου 5.

 • 1) Η αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό (HD): Ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης μέσω μιας τεχνητής μεμβράνης που ονομάζεται φίλτρο χρησιμοποιείται για να καθαρίσει τις τοξίνες και να αφαιρέσει τα επιπλέον υγρά που οι νεφροί πλέον αδυνατούν να αποβάλουν. Το αίμα επιστρέφει στο σώμα φιλτραρισμένο.
 • 2. Περιτοναϊκή κάθαρση (PD): Σε αντίθεση με την αιμοκάθαρση, η περιτοναϊκή είναι μια θεραπεία χωρίς βελόνες και δεν απαιτείται νοσηλευτής για να βοηθήσει κατά την διάρκεια της θεραπείας. Η περιτοναϊκή μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας.
 • 3) Η μεταμόσχευση νεφρού που αποτελεί τη μόνη θεραπεία της νεφρικής νόσου σε τελικό στάδιο.

Μόλις ξεκινήσετε την αιμοκάθαρση, θα χρειαστεί να κάνετε αλλαγές στην διατροφή σας και στην κατανάλωση υγρών. Η διατροφή σας είναι ένα μεγάλο μέρος της θεραπείας σας, έτσι θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν διαιτολόγο που θα σας δώσει χρήσιμες συμβουλές.

BLOG

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ

Μεταμόσχευση νεφρού είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα υγιές νεφρό μεταφέρεται από έναν...

Διαβάστε περισσότερα

MΥΘΟΙ ΚΑΙ XΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος αποτελεί μια παραγνωρισμένη κλινική...

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού 2019 - Υγιείς νεφροί για όλους σε όλο τον κόσμο

Στις 14 Μαρτίου εορτάζεται φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού η οποία μάλιστα...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόλογη Αρτηριοφλεβική Αναστόμωση

Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση (ΑΚ), η ανάγκη ύπαρξης μιας...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ

Μεταμόσχευση νεφρού είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα υγιές νεφρό μεταφέρεται από έναν...

MΥΘΟΙ ΚΑΙ XΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος αποτελεί μια παραγνωρισμένη κλινική...

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού 2019 - Υγιείς νεφροί για όλους σε όλο τον κόσμο

Στις 14 Μαρτίου εορτάζεται φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού η οποία μάλιστα...

Αυτόλογη Αρτηριοφλεβική Αναστόμωση

Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση (ΑΚ), η ανάγκη ύπαρξης μιας...